Kuukausiarkisto April, 2011

* Irtipäästämisen vaikeus…

Kirjoitettu 27.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Skäbädäbä, Tekstipainotteista.


Tässä hommassa kaikista kamalinta on, kun työ on minun osaltani valmis ja siitä on aika päästää irti.

Itse kun ei tahdo päästää käsistään kuin täydellistä ja tällaiselle perfektionistille kovin isku märällä rätillä päin kasvoja on löytää tekemästään painotuoreesta julkaisusta jokin ärsyttävä virhe, joka tekovaiheessa on jäänyt huomaamatta.

Siksipä olenkin tullut melkein vainoharhaisen tarkaksi ja yritän viilata tekeleeni aina viimeisen päälle, aina siinä määrin kuin se aikarajan puitteissa on mahdollista. On jotenkin voimaton olo päästää työstä irti, antaa sen jatkaa matkaa painoon tietäen, että nyt oma osuus työstä on tehty, eikä lopputulokseen voi enää vaikuttaa.

Pelkään hysteerisesti että julkaisu tulee ulos painosta aivan erilaisena kuin millaisena olin sen ajatellut. Pelkään että minulta on jäänyt jokin olennainen virhe huomaamatta,  joka olisi pitänyt ehdottomasti huomata ja korjata ennen painovalmiiden pdf:ien tekemistä.

Silti nautin tästä työstä ja työn tekemisestä aivan älyttömästi, enkä voisi kuvitellakaan tekeväni mitään muuta. Yritän luottaa siihen, että kokemuksen myötä tulee myös helpommaksi päästää omat “lapsensa” maailmalle ja luottaa siihen, että niiden siivet kyllä kantavat. Uskon ja toivon, että kokemuksen myötä tulee helpommaksi myös hyväksyä se, ettei kukaan tai mikään ole täydellinen.

Eräs opettajani totesikin taannoin, että “jokaisessa ammattimaisessa painotyössä on ainakin yksi virhe”.   Ammattilainen ei toki tahallaan niitä virheitä sinne työhön jätä tai niitä tee, mutta jos painotyöhön nyt sattuu jokin virhe jäämään, niin se ei ole maailmanloppu, vaan ainoastaan osoitus tekijänsä inhimillisyydestä. Tämä ala on myös jatkuvaa oppimista ja mistäs sitä paremmin oppisi kuin virheistään.

Tätä opetusta en vielä ole omassa työssäni sisäistänyt, vaan jokainen pienikin virhe jonka työstäni jälkikäteen löydän (vaikka tiedän että kukaan muu ei sitä luultavimminkaan edes huomaa, tai ohittaa olankohautuksella) hiertää kuin kivi kengässä. Tämän kultaisen keskitien hyvän työn jäljen ja vapautuneen työskentelyn välimaastossa yritänkin löytää kulkeakseni, sillä kukaan ei vielä tähän päivään mennessä liene painovirhepaholaisen toimesta kuollut.

 

Tagit: .* Hölmöhköä: Ennakkokurkistus

Kirjoitettu 25.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Hölmöhkö elämä.


Tässäpä yksi ruutu mun murheenkryynistäni, eli yksisivuisesta sarjakuvasta jonka käsittely katselukelpoiseksi skannauksen jäljiltä on yhtä painajaista. Tässäpä siis pieni sneak peekki tuohon sarjakuvaan, joka on tulossa kokonaisuudessaan tänne kunhan saan sen tapeltua edes jokseenkin siedettävään muotoon.

Tagit: .* Hölmöhköä: Myrkytys

Kirjoitettu 25.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Hölmöhkö elämä.
* Hölmöhköä: Saalistus

Kirjoitettu 25.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Hölmöhkö elämä.
* Lehtien ulkoasutrendit typografian näkökulmasta

Kirjoitettu 22.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Skäbädäbä, Tekstipainotteista.


Olenpa joskus kirjoitellut tällaisenkin, muistaakseni johonkin graafisen suunnittelun kurssiin liittyen. Täsmennetään vielä että puhuttaessa typografiasta ja “typografian säännöistä”, tarkoitetaan tässä asiayhteydessä eurooppalaista typografiaa.

Oikoluin tämän tekstin pikaisesti ja tein muutamia luettavuutta parantavia korjauksia. Muuten en tähän tekstiin ole kajonnut, vaan sen sisältö on tismalleen sama kuin millaiseksi sen olen alunperinkin kirjoittanut.

kirjainkuva

Lehtien ulkoasutrendit typografian näkökulmasta tarkasteltuina

 • Typografian sääntöjen mukaan leipätekstin kirjaintyypin tulisi säilyä samana (antiikva) läpi lehden.  Tämän hetken ulkoasunsuunnittelijat lienevät hiljaa muuttamassa tätä sääntöä, käyttäessään laajalti lehdissä leipätekstin tyyppeinä antiikvan lisäksi myös gorteskia.
 • Tutkin 13:a erilaista ja eri alan lehteä,  joista ainoastaan kolmessa leipätekstien tyyppi säilyi samana läpi lehden ja se oli antiikva. Muut näistä lehdistä olivat kirjaintyyppien ”sekakäyttäjiä”, eli leipätekstin kirjaintyyppi vaihteli artikkelikohtaisesti antiikvan ja groteskin välillä.
 • Luokittelin  kirjaintyyppien ”sekakäyttäjiksi” ne lehdet joissa oli selkeästi käytetty artikkelien leipäteksteissä sekä antiikvaa että groteskia. Näihin en luokitellut lyhyitä tekstejä kuten kuvatekstejä tai lyhyitä elokuva-arvosteluja.

Groteskin käyttö lehdissä leipätekstien kirjaintyyppinä

 • Groteskia kirjaintyyppiä käytetään lähinnä lyhyemmissä, max. yhden sivun kirjoituksissa ja tätä pidempien kirjoitusten leipäteksti on useimmiten antiikvaa. Poikkeuksiakin löytyy, joissa groteskia on käytetty pidemmänkin artikkelin leipätekstissä, mutta tällöin luettavuus on selkeästi heikompaa. Kaikenlaiset eri kohderyhmille suunnatut lehdet käyttävät lehdissään leipätekstien tyyppeinä sekä antiikvaa, että groteskia.

Miten typografia on huomioitu?

 • Kuten sanottu, usein groteskia kirjaintyyppiä on käytetty lyhyemmissä, max. yhden sivun pituisissa kirjoituksissa, jolloin tekstin luettavuus pysyy suhteellisen hyvänä. Pidemmissä artikkeleissa leipätekstien yleisin kirjaintyyppi on edelleen antiikva ja se on painetussa mediassa useamman sivun kattavissa teksteissä luettavuudeltaan paras.
 • Pidempien kirjoitusten leipäteksteissä käytettäessä groteski ei mielestäni ole paras luettavuudeltaan. Usein tällaisissa tapauksissa teksti on pistekooltaan jo niin pientä, että groteskin tekstin lukeminen on vaikeaa ja vaatii ponnisteluja, kun vastaavan kokoisen päätteellisen antiikvatekstin lukeminen taas sujuu vaivatta.
 • Monissa (ei läheskään kaikissa, mutta huomion arvoinen seikka) tapauksissa, kun otetaan huomioon groteskin fontin käyttö lehdissä ylipäätään (ei siis ainoastaan leipäteksteissä), on groteskin kirjaintyylin käytön yhteydessä tekstillä joko väri- tai kuvapohja. Tämä lienee yleisempää lyhyempien, kuten kuvatekstien yhteydessä, mutta ilmiö on havaittavissa joissain määrin myös leipäteksteissä joissa groteskia on käytetty.
 • Väripohjaa ja etenkin kuvapohjaa vasten päätteetön groteski lienee luettavuudeltaan  selkeää ja melko hyvää, kunhan tekstin pituus on suhteellisen lyhyt.

Mihin groteskin fontin käytöllä leipäteksteissä oikein pyritään?

 • Esimerkiksi Imagessa groteskin kirjaintyylin runsas käyttö on mielestäni suuri ja leimallinen osa lehden ulkoasua: tarkoitus omaperäisen ja trendikkään ilmeen saavuttaminen?
 • Kuitenkin esimerkiksi Trendi–lehti pyrkinee myös raikkaan nuorekkaaseen ilmeeseen, mutta leipätekstien kirjaintyyli pysyy silti samana läpi lehden.
 • Mitään selkeää rajaa ei siihen voi vetää, minkälaiset lehdet tätä tyylikeinoa käyttävät, eikä se liity mihinkään tietyntyyppiseen ulkoasuun. Imagen kaltaisten räväkkään ulkoasuun pyrkivien lehtien lisäksi groteskia kirjaintyyliä leipäteksteissään käyttää myös esimerkiksi Kamera ja Koirat –lehdet,  joiden ulkoasut taas ovat yleisilmeiltään vaaleita, rauhallisia ja harmonisia.
 • Myös graafisen alan ammattilehti AGI käyttää leipäteksteissään sekä groteskia että antiikvaa.
 • Yhä useamman lehden käyttäessä tätä tyylikeinoa, voidaan pohtia että onko lehden täysin yhtenäinen ulkoasu mielekästä,  jos sivuilla on kuitenkin jokin ulkoasullinen yhdistävä tekijä?
 • Nykyajan ihmiset kaipaavat vaihtelua, virikettä ja elämyksiä, joita groteskin ja antiikvan ”vuoropuhelu” tarjoaa lehtien lukijoille pienessä mittakaavassa.
 • Halutaanko kirjaintyylien ”sekakäytöllä” viestiä nykyaikaisuutta ja monipuolisuutta, vai tehdä selkeä erottelu lehden eri osien tai artikkelien kesken?
 • Onko typografian sääntö yhdenmukaisesta leipätekstien kirjaintyylien käytöstä auttamatta vanhentumassa ja onko se syrjäytymässä kirjaintyylien ”sekakäytön” tieltä?
 • Silti lehtien groteskin kirjaintyylin käytössä on havaittavissa selkeä yhdenmukaisuus, johon typografia ja tekstin luettavuuden säilyminen lienee vaikuttanut. Muotoutuuko näistä seikoista pian uusi painettuja lehtiä koskeva typografian säännöstö?

Lehdet joita kävin läpi tätä kirjoitusta varten 

AGI S
Anna S
Digikuva S
Gloria S
Image S
Kamera S
Koirat S
Mikrobitti P
Mikro PC S
Tiede S
Tieteen kuvalehti S
Tietokone P
Trendi P

S= kirjaintyyppien “sekakäyttäjä”

P= “typografisesti puhdas” , leipätekstien kirjaintyyli pysyy samana läpi lehden

Tagit: , .* Käärmenainen

Kirjoitettu 22.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Skäbädäbä.


Tällaisen piirtelin eilen aikani kuluksi:

Käärmenainen

Tagit: , , .* Parrakkaan Pinjan elämältä menee pohja

Kirjoitettu 22.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Pohtija Pinjan maailmanparannusploki.


Kuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.Parrakas Pinja jää yksin

Tagit: , , .* Räikeää kopiointia

Kirjoitettu 20.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Mur!, Skäbädäbä, Tekstipainotteista.


Tässä nyt ratikalla pitkin Hämeentietä viimeaikoina ajelleena olen kiinnittänyt useampaan kertaan huomiota erään kyseisen tien varrella sijaitsevan kiinteistövälitysfirman ikkunateippauksiin. Ikkunasta paistaa jättikokoinen Warner Bros. kyseisen firman logo. Raivostuttavaa tässä logossa on siis se, että se on suora kopio erään suuren filmiyhtiön logosta.

Kuppini meni lopullisesti nurin, kun tänään rauhallisesti bussissa istuessani, viereiselle kaistalle kurvasi jonkin itäsuomalaisen kuljetusfirman kuorma-auto. Auton kyljessä -ilmeisesti logon virkaa toimittamassa, patsasteli koppinsa päällä istuva Snoopy. Kopin alle oli tosin lisätty pyörät ja katon päälle ratti, ilmeisestikin kuvastamaan kuljetusfirman luonnetta.

Molemmat näistä esimerkeistä ovat niin räikeitä ja ilmiselviä kopioita esikuvistaan, että mistään vahingossa tapahtuneesta “oho, meidän logohan muistuttaa ihan Snoopyä” -jutusta tuskin lienee kyse.

Joku toki saattaa pitää tätä  jo olemassaolevien logojen varioimista kekseliäänä, mutta mun mielestäni se on lähinnä halpamaista ja törkeää sekä viestittää tekijänsä suht. alhaista moraalia ja halua mennä sieltä mistä aita on matalin. Joo-o, kyllä graafiseen suunnitteluun taitaa nykypäivänä päteä se sama fraasi kuin esim. musiikkiinkin: “kaikki on jo kertaalleen keksitty, mitään uutta ei enää voi keksiä”, sitä en kiellä.

Tarkoitus ei siis tokikaan ole alkaa keksiä pyörää uudestaan, mutta jotain luovuutta graafisessa suunnittelussa ja siihen liittyvien elementtien käytössä silti peräänkuuluttaisin. Jo olemassaolevien logojen käyttämiseen uudelleen lähes sellaisenaan kun ei mielestäni luovuutta tarvita.

Tagit: , , .* Pinja: vaalien jälkipyykkiä

Kirjoitettu 20.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Pohtija Pinjan maailmanparannusploki.


Kuvia klikkailemalla saa taas isompaa kuvaa näkyviin. Täällä Pinjan tunnelmia ennen vaaleja.Pinja: Vaalien jälkipyykkiä

Tagit: , , .* Kuvien skannaamisen vaikeus

Kirjoitettu 17.04.2011 - Sari ja kuva. Kategoriassa Skäbädäbä.


Oon tullu nyt siihen tulokseen, että noiden mustavalkoisten sarjakuvien skannaaminen, tai lähinnä niiden saaminen jokseenkin kohtalaisen näköisiksi skannaamisen jäljiltä, on sen verran suuri urakka, että päätin pyhittää yhden päivän pääsiäisenä sille, että työnteon lomassa viimeistelen, skannaan ja käsittelen blogijulkaisukuntoon ainakin osan niistä.

Tagit: .

Sari ja kuva

Pääkaupunkiseudulla asuvan graafisen suunnittelijan, kuvittajan ja sarjakuvaharrastajan elämää sanoin ja kuvin.

This blog is all about an every day life of a Graphic Designer, Illustrator and Comics enthusiast from Southern Finland.

All the posts including English translations are tagged with a tag "in English".

Arkisto

Kategoriat

Tagit

Sari suosittelee